Informatie

Titel: Interview met Sinterklaas

Schooltype: Basisonderwijs

Groep: 6-7-8

Vakgebied: Wereldoriëntatie

Opbrengst: Een interview met Sinterklaas

Uitvoering door: 3 leerlingen

Benodigde materialen: Fototoestel en geluidsrecorder (bijv. mobieltje) óf videocamera.